Koulutus

Seurakehittäminen

Piiri auttaa seurojamme kehittämään toimintaansa seurakohtaamisissa. Seurakehitykset toteutetaan seurojen omista tarpeista lähtien ilman tiukkaa formaattia joten toteuma poikkeaa näin sisällöltään toistaan.

Tilaisuudet aloitetaan kartoituskeskustelulla seuran osoittamassa paikassa ja keskustelussa käydään läpi seuran ”kipukohdat”.

SISÄLTÖ esimerkki:

 • järjestön toimintaympäristö
 • toiminnan nykytila
 • organisaation toiminta
 • kehittämismahdollisuudet

Kurssin järjestäminen

Jotta kurssi voidaan toteuttaa on kurssilaisten minimimäärä seitsemän (7) henkilöä.

Kurssikutsun on oltava piirin nettisivun kalenterissa 3-4 vk. ennen kurssin alkamista

Seuran tehtävänä

 • lmoittaa koulutustarpeen ja ajankohdan piiriin
 • hoitaa koulutuksen käytännön järjestelyt, paikka, ym.
 • markkinoida kurssia
 • halutessaan nimeää kouluttajan
 • ostaa koulutusmateriaalin piiriltä

TUL:n Lapin piiri

 • markkinoi kurssia
 • välittävät koulutuskutsut muille potentiaalisille koulutukseen osallistujille
 • levittavät kutsua sähköisissä kanavissa
 • ottaa vastaan kurssi-ilmoittautumiset
  • sähköinen lomake, e-mail ja puh.
 • hoitaa kaiken kurssiin liittyvän laskutuksen
 • hyväksyy ja maksaa kouluttajan kuluihin liittyvät laskut
  • kouluttajakorvaus, matkat, päivärahat ja majoitus
 • tulouttaa järjestävälle seuralle sovitun osuuden, mikäli seura on kurssin järjestäjä