Painopisteet

PIIRITOIMINNAN PAINOPISTEET              

 • lasten ja nuorten liikunta
 • kuntoliikunta
 • veteraaniliikunta
 • lajitoiminta
 • koulutustoiminta
 • viestintä
 • palvelutoiminta

Toiminnan painopistealueet

 • aktiivien osaaminen ja jaksaminen
 • yhteistyöverkosto
 • palvelutoiminta
 • toimiva organisaatiorakenne
 • seuratoiminnan monipuolistumisen tukeminen

ORGANISAATO

Piirikokous

 • toimintalinjat
 • toimijat

Piirihallitus

 • vastuualueet
 • hallinto
 • seurapalvelut
 • edustaminen
 • talous
 • nimeää jaostojen jäsenet ja työryhmät

Jaostot ja toimintaryhmät

 • vastuualueet
 • toiminnallinen sisältö
 • toiminnan järjestäminen
 • erityistehtävät