ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY

JÄRJESTÖN ITSENSÄ TUOTTAMAT ASIAKIRJAT SÄILYTETÄÄN !


TÄRKEIMMÄT ASIAKIRJARYHMÄT:
• PÖYTÄKIRJAT (+LIITTEET)
• TOIMINTAKERTOMUKSET JA SUUNNITELMAT
• LUETTELOT JA KORTISTOT
• LÄHTENEET ASIAKIRJAT
• SAAPUNEET ASIAKIRJAT
• TILIASIAKIRJAT
• SÄÄNNÖT
• ORGANISAATIOUUDISTUS-ASIAKIRJAT
• SOPIMUKSET
• OMISTUSASIAKIRJAT
• KILPAILUT JA JUHLAT
• KOULUTUS-JA VALMENNUS
• OMAT PAINOTUOTTEET:
LEHDET, VUOSIKIRJAT,ESITTEET, OHJELMAT, MUUT
• VALOKUVAT, DIAT, FILMIT
• LEHTILEIKEKOKOELMAT
• HENKILÖASIAKIRJAT:
TOIMIHENKILÖT,URHEILIJAT
• HENKILÖKUNTA-ASIAT

Kisat, juhlat, näytökset

KUKA TALLENTAA KOKONAISUUDEN?
JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJAT (+ LIITTEET)
MUISTIOT, KIRJEET, TOIMITSIJAT, VALMENTAJAT, VIERAAT, OHJELMAT, TIEDOTTEET, MAINOKSET, JULISTEET, MAJOITUKSET, KULJETUKSET, MUUT VASTAAVAT JÄRJESTELYT. KILPAILUTULOKSET LEHTILEIKKEET, VALOKUVAT MUUT TALLENTEET

HÄVITETTÄVÄT ASIAKIRJAT

Heti / Määräajan jälkeen

 • Ylimääräiset kappaleet
 • Tilitositteet (säilytetään 6 v.)
 • Keskusjärjestön lähettämät kierto-j a yleiskirjeet, monisteet, tiedotteet

Muuta aineistoa

 • vähäiset ilmoitukset ja tiedustelut
 • saapuneet mainokset
 • hankintoja koskevat tarjoukset
 • lähetekirjeet
 • jäljennös- ja todistuspyynnöt
 • tiedoksi saapuneet jäljennökset, otteet, monisteet

Muita asiakirjoja varoen

 • keskusarkisto seuloo lopullisesti

HÄVITETTÄESSÄ TÄRKEÄÄ: asiakirjat hävitetään niin, ettei TIETOSUOJA kärsi!!
VARO HÄVITTÄESSÄSI ASIA­KIRJOJA, JOTKA SISÄLTÄVÄT:

 • salaisia ja luottamuksellisia tietoja
 • yleensäkin henkilötietoja

HÄVITTÄMISTAVAT:

 • silppuaminen
 • lopullinen hävittäminen
   – uusiokäyttö
 • ongelmajätteet
 • kaatopaikka
 • kovalevyt, korput ja romput
  fyysinen tuhoaminen (formatointi ei poista tietoja!)