Suomi valtuudet

Helppo ohje valtuutuksen hakemiseen

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat

Jos alusta lähdetään, niin https://www.suomi.fi/valtuudet/annetut-valtuudet

* tällä sivulla rullataan alas jotta saadaan näkyville:

Virkailijavaltuuttamispalvelu

Jos sinä, yrityksesi tai yhteisösi ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, valtuus voidaan rekisteröidä tai mitötöidä hakemuksen perusteella.

Siirry hakemuksella valtuuttamiseen

seuraavaksi:

Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi

Tutustu valtuusasioihin             —->  tähän osioon kannattaa etukäteen tutustua tarkasti eli valitaan mihin asioihin annetaan valtuutus.

Valtuushakemuksessa tulee määritellä valtuutuksen sisältö. Kun olet täyttänyt hakemuksen tiedot, se tulee allekirjoittaa ja toimittaa liitteineen käsiteltäväksi.

Tee valtuushakemusTee valtuushakemus

Yllä on lokero, jossa lukee (jostain syystä ei kopioidu)  Tee valtuushakemus, siitä mennään sisään  ja ollaan tuossa kirjeen alussa mainitsemassani linkissä, jossa tiedot täytetään.

Ennen hakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti sen asiointipalvelun omiin ohjeisiin, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää. Käytettävissä oleviin valtuusasioihin voit tutustua myös Suomi.fissä.