Kurssiesimerkkejä

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

KURSSIN TAUSTAA
Tapahtuman järjestäminen on isossa roolissa järjestön varainhankinnassa.
Nykyisin seuratoimijat joutuvat entistäkin enemmän järjestämään
seuratoiminnalle rahoitusta tapahtumia järjestämällä.
Ilman hyvää suunnittelua on mahdotonta tiedostaa keskeiset ongelmat joita
tapahtumassa tulee eteen. Ennakkosuunnitellulla haetaan toimivia ratkaisuja
tapahtumaan.
Kurssin aikana opitaan huomiomaan tapahtumien yhteyteen uudenlaista
toimintaa ja sitä kautta toimintaa rahoittavia yksittäisiä toimintapisteitä.

KURSSIN SISÄLTÖ (6h)

 • ideointi – tapahtuman sisältö
 • markkinointi ja viestintä
 • laatutuote – vaihtoehtojen tuottaminen
 • onnistuminen – toimintapisteiden arviointi
 • täytäntöönpano – toiminnan aikataulutus

SEURATOIMIJOIDEN HANKINTA

KURSSIN TAUSTAA
Seurat pitävät VETÄJÄ pulaa suurimpana esteenä toiminnan kehittämisessä ja
ylipäätä toiminnan toteuttamisessa.
Tarvitaan johtokunnanjäseniä, valmentajia, ohjaajia, taloudenhoitajia, sihteereitä jne.
Vetäjäpulan poistamiseen ei ole oikotietä. Kyse on kovasta ja järjestelmällisestä
työstä. Kurssi avaa tietä ongelman poistamiselle.

KURSSIN SISÄLTÖ (6h)

 • katsotaan peiliin – miten on seuramme laita
 • katsotaan ympärille – muutamia syitä ryhtyä toimimaan
 • pidetään huolta – useammat tekemään vähemmän
 • vetäjien hankinta – keinot ja kohderyhmät
 • vetäjien markkinointi – edut ja pehmeät vaatimukset
 • sanoista tekoihin – pannaan toimeksi

TIEDOTUSTOIMINTA URHEILUSEURASSA

KURSSIN TAUSTAA
Useat rahoittajat edellyttävät, että tiedotus toimii tarkoituksenmukaisesti. Hyvin
toimivalla seuralla on tiedotussuunnitelma joka tukee ja ohjaa toimintoja.
Tiedottaminen on yksi järjestön keskeisimpiä osa-alueita. Silti siihen ei useinkaan tulla
kiinnittäneeksi riittävästi huomiota. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä
kokemusten ja tulosten hyödyntäminen edellyttävät säännöllistä tiedottamista.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu kaikille seuran tiedottamisesta vastaaville henkilöille

Sisältö
Urheiluseuran viestintä (tiedottaminen) ja markkinointiviestintä
Materiaali
Kurssilla käytetään Seura 2000 -materiaalin Urheiluseurojen tiedotus kirjaa

VARAINHANKINNAN IDEOINTI

KURSSIN TAUSTAA
Nykyisin seuratoimijat joutuvat entistäkin enemmän järjestämään
seuratoiminnalle ulkopuolista rahoitusta. Ideointi menetelmällä haetaan
toiminnalle uudenlaista toimintaa ja sitä kautta toimintaa rahoittavia keinoja.
Järjestön on monesti vaikea ilman ulkopuolista apua tiedostaa keskeiset
ongelmansa ja löytää niihin ratkaisuja.

Kohderyhmä
Kurssi järjestetään seura- tai jaostokohtaisesti, jolloin osallistujat tuntevat toiminnan
eri muodot ja ”puhuvat samaa kieltä”.

Sisältö

 • tosiasioiden havaitseminen
 • ongelmien seulonta
 • vaihtoehtoisten ideoiden tuottaminen
 • ideain arviointi
 • ideain täytäntöönpano