Varainhankinta

Urheilukilpailujen ja liikuntatapahtumien yhteydessä seuraavat tulot eivät ole järjestävälle urheiluseuralle elinkeinotuloa:

 • lipputulot
 • osanottomaksut
 • käsiohjelmien mainos- ja muut myyntitulot
 • järjestävän seuran ylläpitämän kioskin tulot
 • järjestävän seuran muut tarjoilutulot 
 • myyntioikeuksien myynnin tulot
 • laita- ja muista väliaikaisista tapahtumaan liittyvistä mainoksista saadut tulot
 • urheiluasuissa olevien mainosten tulot
 • äänimainokset
 • valomainokset
 • tilapäisen paikoituksen järjestämisestä saadut tulot 
 •  muut tilaisuuteen liittyvät myyntitulot

Tuloverolain 23 §:ssä erikseen mainitut yleishyödyllisten urheiluseurojen perinteiset varainhankintamuodot eivät ole elinkeinotoimintaa, vaikka ne voivatkin tapahtua arvonlisäverolain tarkoittamassa liiketoiminnan muodossa. Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä:

1.       yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa

2.       jäsenlehdestä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa

3.       adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatua tuloa

4.       sairaaloissa…

5.       bingopelien pitämisestä saatua tuloa

lomake talkootyön avainkohdat