NAISTOIMINTA

Toimintaperiaate

Toimialojen yhteinen suunnitelma tehdään toimintaryhmien kokouksissa.

1.    kehitystoiminta

2.    tiedotus

3.     yhteistyö

4.     toimintatapahtumat

1.    KEHITYSTOIMINTA

kehitetään uusia toimintaideoita ja malleja päämääränä on tukea seuroissa tapahtuvaa naistoimintaa mm. tapahtumia ja koulutusta järjestämällä

aktivoidaan seuroja perustamaan naisjaostoja ja käynnistämään naistoimintaa

autetaan muiden piirin jaostojen toimintaa osallistumalla aktiivisesti niihin järjestäjänä jos jaostot tarvitsevat apua

2. TIEDOTUS

Naistoiminnasta tiedotetaan piirin seurakirjeen yhteydessä sekä käymällä seurojen tilaisuuksissa kertomassa piirin naistoiminnasta

3. YHTEISTYÖ

yhteistyö toteutetaan lähinnä muiden piirijaostojen ja piirin seurojen sekä TUL:n naistoimikunnan kesken

4. TOIMINTAPAHTUMAT

Osallistutaan tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen sekä kannustetaan seuroja osallistumaan piirin, liiton ja yhteistyöjärjestöjen järjestämiin tapahtumiin

TOIMINTA

Esimerkkejä Naistoiminnan tapahtumista ja tilaisuuksista.

o       Syksyn Kuntoviikot

o       KulttuuriSauvakävely (kotiseutu tutuksi)

o       TUL:n naisten Hemmottelupäivä

o       pikkujoulu 

o       Vapputapahtuma

o       urheilukoulu

o      LETE-leiri

o       naistoiminnan esittelytilaisuuksia

o       retket

o       ideointi-ilta

o       kurssi- ja koulutustoiminta

o       valokuvasuunnistus

o       kaikenlainen myynti- mm kirpputorimyynti

o       lajeihin tutustumista ja kokeilua

o       elämysliikunta

Elämysliikunnassa etsitään sellaisia liikuntamuotoja, joissa liikunta, sosiaalinen yhteys ja ympäristö tiivistävät tunnelman parhaimmillaan huippuelämykseksi. Tällaista liikuntaa harrastavat voi tehdä haasteellisen retken, joka vaatii ponnisteluja, sitkeyttä ja yhteistyötä, mutta sen lisäksi luonto ja yhdessäolo luovat tunnelman, jota kuvaa sana elämys. Kyseessä on voimakas, ainutkertainen kokemus.     

Toimintaperiaatteita

o       tyttöjen ja naisten omaehtoisentoiminnan tukeminen

o       samanarvoisuuden edistäminen

o       seurojen naiset aktiiviseen toimintaan mukaan

o       yhteishenkeä eri-ikäisten naisten välille

o       naisverkoston luominen

o       mukavaa yhdessäoloa